Wyświetlacze informacji pasażerskiej w Mikołowie

Dysten podpisał umowę na dostawę, uruchomienie i integrację tablic dynamicznej informacji pasażerskiej z systemem DIP w Mikołowie.