Blog

  Inteligentne Systemy Transportowe (ang. Intelligent Transport Systems, ITS) to połączenie najnowocześniejszych, w pełni zautomatyzowanych technologii bezprzewodowych i elektronicznych, tworzących system informacyjno – komunikacyjny, umożliwiający optymalizację strumienia i organizacji ruchu.  Wdrożenie ITS ma na celu świadczenie innowacyjnych usług związanych z różnymi rodzajami transportu i zarządzania ruchem

Już wkrótce zostanie uruchomiony program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Dofinansowanie będzie skierowane do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części województwa mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy i 9 sąsiednich powiatów). Jednym z priorytetów programu jest Zrównoważona Mobilność Miejska. Dysten wpiera zrównoważony transport

Europejski Tydzień Mobilności (#EUROPEANMOBILITYWEEK) to sztandarowa kampania Komisji Europejskiej podnosząca świadomość na temat zrównoważonej mobilności miejskiej. Odbywające się co roku wydarzenie promuje zmianę zachowań na rzecz aktywnej mobilności, transportu publicznego i innych czystych, inteligentnych rozwiązań transportowych.  https://www.youtube.com/watch?v=9jVp33pFDCA Promocja zrównoważonego transportu Na platformie Europejskiego Tygodnia Mobilności miasta mogą zarejestrować wszystkie działania,

DYSTEN to firma hi-tech, która skupia najlepszych polskich inżynierów i pasjonatów najnowocześniejszych technologii, co pozwala jej konkurować z największymi firmami w branży. DYSTEN projektuje, produkuje i instaluje wyświetlacze informacji pasażerskiej dla kolei i dla miast w technologii LED, LCD TFT i e-papier. Firma została wyróżniana na rynku

Zintegrowane centrum przesiadkowe Nie zakup nowoczesnego taboru, ani stworzenie nowych linii komunikacyjnych jest najszybciej rozwijającym się trendem w komunikacji publicznej. Samorządy coraz częściej dążą do integracji przystanków różnych środków transportu w funkcjonalne węzły przesiadkowe.  Zintegrowane centrum przesiadkowe jest to zespół przystanków różnych linii i rodzajów transportu (pociągów,

Tytuł projektu: „Promocja produktów przedsiębiorstwa Dysten na rynkach międzynarodowych poprzez udział w programie dedykowanemu branży IT/ICT.” Beneficjent: DYSTEN Sp. z o.o. Wartość projektu: 371 900.00 zł Wkład Funduszy Europejskich: 278 925.00 PLN Cele projektu: celem projektu jest promocja produktów DYSTEN na rynkach zagranicznych poprzez udział w programie dedykowanemu branży