URUCHOMIENIE SDIP METROPOLII GZM

Metropolia GZM udostępniła podróżnym internetowy System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, dostarczony przez firmę Dysten.