WYŚWIETLACZE DYNAMICZNEJ PASAŻERSKIEJ W ZABRZU

Dysten wykonał 39 tablic informacji pasażerskiej w ramach rozszerzenia SDIP dla metropolii