METROPOLIA – KOLEJNE TABLICE INFORMACJI PASAŻERSKIEJ

Dysten rozszerza SDIP Metropolii GZM o kolejne 59 tablic informacji pasażerskiej