SYSTEM INFORMACJI PASAŻERSKIEJ – CENTRUM PRZESIADKOWE W GLIWICACH

Kompletny system informacji pasażerskiej wdrożony w Gliwicach dla jednego z największych Centrów Przesiadkowych w Polsce