SYSTEM INFORMACJI PASAŻERSKIEJ – CENTRUM PRZESIADKOWE W GLIWICACH

SYSTEM INFORMACJI PASAŻERSKIEJ – CENTRUM PRZESIADKOWE W GLIWICACHdysten

Miasto Gliwice zbudowało kosztem ponad 200 mln złotych jeden z największych obiektów służących transportowi publicznemu w regionie. Węzeł przesiadkowy łączy komunikację autobusową i kolejową. W kilka chwil po opuszczeniu pociągu możemy dotrzeć na autobus, czemu służy tunel łączący wszystkie perony kolejowe z dworcem autobusowym. DYSTEN wykonał obszerny system informacji pasażerskiej, który prezentuje odjazdy pociągów oraz autobusów: połączenia metropolitalne ZTM, linie lokalne, komunikację międzynarodową.

Kompleksowa informacja pasażerska

Informacja pasażerska na terenie Centrum Przesiadkowego Gliwice została zaplanowana w taki sposób, aby podróżny w każdym miejscu miał do niej łatwy i szybki dostęp. Każde z 26 stanowisk odjazdu autobusów jest wyposażone w dwustronne tablice systemu informacji pasażerskiej w technologii LED amber z układem TTS. Uruchamia go podświetlany klawisz w słupie – jego naciśnięcie powoduje „odczytanie” informacji z ekranu. To jedno z udogodnień dla osób niepełnosprawnych słabowidzących lub niewidomych. Tablice wyświetlają aktualne informacje o odjazdach i ewentualne opóźnienia, prezentując aktualny czas, numer linii, kierunek i czas odjazdu.

SYSTEM INFORMACJI PASAŻERSKIEJ – CENTRUM PRZESIADKOWE W GLIWICACHdysten
SYSTEM INFORMACJI PASAŻERSKIEJ – CENTRUM PRZESIADKOWE W GLIWICACHdysten

W budynku głównym na każdym piętrze znajduje się zestaw tablic dynamicznej informacji pasażerskiej typu 3w1 w technologii LED amber / TFT LCD, które wyświetlają odjazdy linii metropolitalnych, połączenia lokalne, odjazdy linii międzynarodowych oraz odjazdy pociągów pasażerskich z dworca kolejowego PKP Gliwice.

SYSTEM INFORMACJI PASAŻERSKIEJ – CENTRUM PRZESIADKOWE W GLIWICACHdysten
SYSTEM INFORMACJI PASAŻERSKIEJ – CENTRUM PRZESIADKOWE W GLIWICACHdysten
SYSTEM INFORMACJI PASAŻERSKIEJ – CENTRUM PRZESIADKOWE W GLIWICACHdysten
SYSTEM INFORMACJI PASAŻERSKIEJ – CENTRUM PRZESIADKOWE W GLIWICACHdysten

Dodatkowy zestaw tablic DIP 3w1 jest zainstalowany w tunelu dworca kolejowego.

Tablica dynamicznej informacji pasażerskiej 3w1

Na peronach węzła przesiadkowego zainstalowano 2 tablice multimedialne gotowe na wyświetlanie dowolnych treści, w tym reklam i informacji miejskiej, osadzone na betonowym cokole  z logo Gliwic. Przy wyjściu z tunelu dworca PKP stoją infokioski kolejowe, prezentujące informacje o odjazdach pociągów, wyposażony w analogowy zegar.

Infokioski Centrum Przesiadkowe Gliwice
SYSTEM INFORMACJI PASAŻERSKIEJ – CENTRUM PRZESIADKOWE W GLIWICACHdysten

DYSTEN wdrożył również System Lokalny przetwarzający i wyświetlający informację pasażerską, w tym serwer i stanowisko operatora. System jest całkowicie automatyczny, z możliwością wprowadzania ręcznej korekty danych przez dyspozytora.

Zero tramwajów, mniej aut, gęsta siatka połączeń

Władze miasta w 2009 roku zlikwidowały komunikację tramwajową. Jedyną opcją transportu miejskiego pozostały autobusy. Budowa Centrum Przesiadkowego była naturalną konsekwencją wcześniejszych decyzji i elementem strategii przekonywania kierowców, aby coraz szerzej korzystali z transportu publicznego.

– Dzięki integracji z dworcem kolejowym Centrum Przesiadkowe, skupiające w jednym miejscu liczne linie autobusowe, jest w pełni tego słowa znaczeniu gliwicką bramą na świat. To nowe komunikacyjne serce miasta ma przed sobą ważne zadanie – zależy nam, by mieszkańcy w coraz większym stopniu korzystali z transportu publicznego, a ruch samochodowy, zwłaszcza w centrum Gliwic, był coraz mniejszy – mówił podczas otwarcia prezydent Gliwic Adam Neumann.

SYSTEM INFORMACJI PASAŻERSKIEJ – CENTRUM PRZESIADKOWE W GLIWICACHdysten

Metropolia (ZTM) zmodyfikowała siatkę swoich połączeń, aby skorelować je z lokalnymi kursami i zapewniła połączenia autobusowe z Międzynarodowym Portem Lotniczym w Katowicach – Pyrzowicach.

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek: – Jako mieszkaniec Gliwic bardzo się cieszę, że dzięki tej inwestycji miasto może się rozwijać i być bramą nie tylko na miasta aglomeracji górnośląskiej, ale też bramą na świat, bo linie autobusowe zaproponowane przez metropolię do lotniska w Pyrzowicach otwierają mieszkańcom bardzo szeroką, wręcz globalną perspektywę.

SYSTEM INFORMACJI PASAŻERSKIEJ – CENTRUM PRZESIADKOWE W GLIWICACHdysten

W najbliższych latach lokalizacja gliwickiego węzła przesiadkowego będzie wsparta przebiegiem tras Kolei Metropolitalnej. To pomoże zbudować nową jakość połączeń komunikacji publicznej w tej części Górnego Śląska.

Gliwice od lat systematycznie modernizują infrastrukturę miejską związaną z ruchem samochodowym – wprowadzając Znaki Zmiennej Treści (VMS) oraz system wyświetlaczy parkingowych. W obu projektach uczestniczyła firma DYSTEN.

Rozmach, ekologia, innowacje

Centrum przesiadkowe powstało na zaniedbanych terenach wykupionych od PKP. W ramach wielkiej bryły węzła przesiadkowego mieści się 26 stanowisk autobusowych, budynek dla podróżnych z Punktem Obsługi Pasażera ZTM, na parterze poczekalnia i strefa toalet. Na piętrze znajduje się kolejna poczekalnia, wyposażona w bezpłatne WIFI, ładowarki z gniazdami USB oraz ładowarki indukcyjne. Na tej kondygnacji powstały też 4 pomieszczenia komercyjne (na sklepy lub gastronomię) oraz zamknięta strefa wypoczynku dla kierowców linii dalekobieżnych.

Przebudowano istniejący tunel podziemny łączący dworzec PKP z ul. Tarnogórską, dobudowano łącznik dworca kolejowego z węzłem przesiadkowym. Klasyczne schody, ruchomy chodnik i przeszklona winda wyprowadzają podróżnych do trzech stref centrum:

– rowerowej, wyposażonej w zamykany boks na 10 jednośladów, wiatę na 24 rowery i punkt samodzielnej naprawy rowerów,
– autobusowej z licznymi stanowiskami dla autobusów,
– obsługi pasażerskiej, którą ulokowano w nowoczesnym, przeszklonym i klimatyzowanym budynku głównym.

SYSTEM INFORMACJI PASAŻERSKIEJ – CENTRUM PRZESIADKOWE W GLIWICACHdysten

Fot. Mosquidron / UM Gliwice

Pobliska, ponadstuletnia wieża ciśnień została wyremontowana, stworzono charakterystyczne zadaszone stanowiska peronowe dla autobusów. Dach węzła przesiadkowego jest wyposażony w instalacje fotowoltaiczne, które są źródłem „zielonej energii”, a elewacje wykonano z płyt na bazie cementu fotokatalitycznego, który ma właściwości antybakteryjne i samoczyszczące. Dzięki powłoce z nanometrycznego dwutlenku tytanu redukuje również szkodliwe tlenki azotu w powietrzu, których źródłem są spaliny samochodowe. Promienie słoneczne i deszcz uruchamiają proces, który utlenia substancje organiczne na powierzchni elewacji.

Na terenie centrum przesiadkowego jest sporo zieleni – posadzono ponad 130 drzew różnych gatunków, 9 tys. krzewów oraz ponad 400 pnączy, które pozostaną zielone cały rok.

Blisko wjazdu od strony ul. Tarnogórskiej  zlokalizowano parking dla samochodów osobowych typu Kiss&Ride, który pozwala zatrzymać się, aby bez nerwowości podrzucić pasażera na autobus albo pociąg.

Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. Zdjęcie: R.Naumann / UM Gliwice

Fot. R. Naumann / UM Gliwice

Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Kompleks jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową oraz osób niedowidzących i niewidzących. Z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących w CP zostały umieszczone tyflomapy i tablice tyflograficzne. Na całym terenie znajdują się linie naprowadzające, a ławki posiadają pochwyty.

Duży projekt, duże dofinansowanie UE

– Ten potężny projekt sfinansowany z budżetu UE w kwocie ponad 129 milionów złotych z pewnością stanowi odpowiedź na oczekiwania mieszkańców najbardziej zaludnionego polskiego regionu, codziennie korzystających z transportu publicznego. Dzięki usprawnieniu multimodalnego modelu transportu publicznego, Gliwice realizują założenia Europejskiego Zielonego Ładu – ocenia Angela Martinex Sarasola, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. – Ponadto nie umknęła naszej uwadze organizacja Centrum Przesiadkowego, która w znaczący sposób poprawi jakość podróży mieszkańców nie tylko Gliwic, ale i całego Śląska. Jest to namacalnym przykładem na to, że europejska polityka spójności dedykowana jest wszystkim obywatelom Unii Europejskiej.

Inwestycja to duży krok w kierunku zrównoważenia transportu drogowego. Centrum Przesiadkowe dofinansowano ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.

Nazwa zadania i działanie:

Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.

Niskoemisyjny transport miejski.

SYSTEM INFORMACJI PASAŻERSKIEJ – CENTRUM PRZESIADKOWE W GLIWICACHdysten

Fot. Mosquidron / UM Gliwice

DYSTEN ma duże doświadczenie w realizacji złożonych projektów systemów dynamicznej informacji pasażerskiej, drobiazgowo dopasowanych do potrzeb inwestora i lokalizacji. Zachęcamy do kontaktu z ekspertem, który pomoże zbudować założenia Państwa systemu w optymalny sposób.

Budowę Centrum Przesiadkowego wykonało konsorcjum firm Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA.