WYŚWIETLACZE DLA CENTRUM PRZESIADKOWEGO W JĘDRZEJOWIE

Trzy milimetry mogą być nowoczesne. Przeczytaj, co to znaczy w kontekście tablic informacji pasażerskiej na przykładzie centrum przesiadkowego w Jędrzejowie.