Blog

GłównaBiznesDysten zgodny z ISO 9001:2015
Dysten zgodny z ISO 9001:2015dysten

Dysten zgodny z ISO 9001:2015

Dysten zgodny z ISO 9001:2015dysten

Firma DYSTEN stosuje system zarządzania zgodnie z normą ISO 9001:2015 w zakresie projektowania, produkcji oraz serwisu instalacji systemów informacji pasażerskiej (SDIP) oraz audiowizualnych, w zakresie wyświetlaczy LED, info-kiosków, tablic wyników, nagłośnienia, systemów pomiaru czasu, telebimów.

Numer rejestracyjny certyfikatu: AC090 100/1141/4146/2015

Audyt i certyfikację przeprowadził TÜV NORD Polska Sp. z o.o

 

ISO 9001 jest międzynarodową normą określającą wymagania dla systemu zarządzania jakością. Producent musi na co dzień sprawdzać i stosować wiele norm, metod i systemów.

Norma ISO 9001:2015 zastępuje normę ISO 9001:2008. Model zarządzania jakością opiera się nie tylko na uwagach klientów, ale również na uwagach organów regulacyjnych, działów wewnętrznych, otaczającej społeczności i innych zainteresowanych stron.

Zgodność z normą ISO 9001 wymaga przeprowadzenia audytu, udokumentowanego w postaci raportu, weryfikującego, czy producent wdrożył i utrzymuje System Zarządzania Jakością spełniający wymagania normy ISO 9001.

Zamiast określać wymagania dotyczące samego wyrobu lub procesu, norma ISO 9001 ustanawia dobre praktyki zarządzania, które skutkują stałą powtarzalną jakością każdego wyrobu lub usługi, do których jest stosowana.