REALIZACJE

GłównaREALIZACJE
Wyświetlacze TFT LCD DYSTEN w Australii

WYŚWIETLACZE TFT LCD W AUSTRALII

Wyświetlacze TFT LCD dostarczone przez DYSTEN zostały zamontowane w zajezdni tramwajowej w Melbourne. Urządzenia stanowią element wewnętrznego systemu informacji dla motorniczych i personelu technicznego.
LED Parking Displays

ELEKTRONICZNE TABLICE PARKINGOWE LED W GLIWICACH

Gliwice to jedno z większych miast na Śląsku, gdzie mieszka około 200.000 mieszkańców. Duży ośrodek kultury, nauki i techniki, siedziba szkół wyższych. Miasto na którego obrzeżach działa rozwinięta duża strefa przemysłowa. To oznacza wiele osób, które zawsze się spieszą. Lawinowo rosnący ruch w centrum, korki, w kółko jeżdżący kierowcy poszukujący miejsca do parkowania. Frustracja mieszkańców, kierowców, władz miasta. Urząd Miasta zdecydował się na wprowadzenie miejskiego systemu parkingowego.
Variable message signs in Gliwice manufactured by Dysten company. VMS ZZT Dysten - nowoczesne Znaki Zmiennej Treści, modern LED RGB Variable Message Signs, VMS panels. Variable message signs. Variable message signs manufacturers. Led variable message signs. Variable message signs for tunnels. Vms road signs. Variable message signs vms mobile. Vms city mobile variable message signs.

ZNAKI ZMIENNEJ TREŚCI W GLIWICACH

Dysten wykonał Znaki Zmiennej Treści dla miasta Gliwice. Zainstalował urządzenia VMS, uruchomił i stworzył system zarządzania, upraszczający operacje. Dziś kierowcy tracą mniej czasu stojąc w korkach.
ROZSZERZENIE ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU DYNAMICZNEJ INFORMACJI PASAŻERSKIEJ W METROPOLII GÓRNOŚLĄSKO - ZAGŁĘBIOWSKIEJdysten

ROZSZERZENIE ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU DYNAMICZNEJ INFORMACJI PASAŻERSKIEJ W METROPOLII GÓRNOŚLĄSKO – ZAGŁĘBIOWSKIEJ

Dysten wykonuje dostawy w ramach jednego z największych przetargów na dynamiczną informację pasażerską w Europie. Firma wykonuje 460 wyświetlaczy informacji pasażerskiej dla KZKGOP (obecnie Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej). Kontrakt ten jest obecnie jednym z największych w Europie: 29 miast, urządzenia na przystankach autobusowych i tramwajowych, urządzenia wewnątrz pojazdów, system dla 4 mln mieszkańców, który jest rozszerzeniem powstałego wiele lat wcześniej systemu informacji pasażerskiej, na które wyświetlacze informacji pasażerskiej również dostarczała firma Dysten.