Blog

GłównaBiznesFundusze europejskie
Fundusze europejskiedysten

Fundusze europejskie

marka polskiej gospodarki logo

Tytuł projektu: „Promocja produktów przedsiębiorstwa Dysten na rynkach międzynarodowych poprzez udział w programie dedykowanemu branży IT/ICT.”

Beneficjent: DYSTEN Sp. z o.o.

Wartość projektu: 371 900.00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 278 925.00 PLN

Cele projektu: celem projektu jest promocja produktów DYSTEN na rynkach zagranicznych poprzez udział w programie dedykowanemu branży IT/ICT, w tym w wybranych wydarzeniach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, w wyjazdowych misjach gospodarczych za granicą oraz realizację dodatkowych działań informacyjno-promocyjnych.

Swoim zakresem projekt obejmuje działanie na rynkach perspektywicznych Bliskiego Wschodu (Izrael, Zjednoczone Emiraty Arabskie – ZEA) oraz państw Europy Centralnej i Wschodniej (Ukraina).

Efekty projektu: efektem projektu ma być kontynuacja strategii ekspansji międzynarodowej spółki pozwalająca na rozszerzenie eksportu na wybrane rynki, pozyskanie nowych kontraktów zagranicznych oraz promocja polskiej przedsiębiorczości i marek produktowych na świecie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałania 3.3.3. WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND.

Fundusze europejskiedysten