Blog

GłównaBiznesSmart City. Jak rozumiemy dzisiaj termin inteligentne miasto?
DYsten Smart City

Smart City. Jak rozumiemy dzisiaj termin inteligentne miasto?

Ideą Smart City jest wykorzystanie dostępnych technologii w celu stworzenia zrównoważonej i przyjaznej do życia przestrzeni dla mieszkańców miast. Koncepcja integruje technologie informacyjno-komunikacyjne oraz urządzenia fizyczne, by zoptymalizować wydajność operacji i usług miejskich oraz łączyć się z obywatelami. Wpływa to pozytywnie na jakość, sprawność oraz interaktywność usług miejskich, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów i minimalizacji zużycia zasobów.

DYsten Smart City

Inteligentne miasta w praktyce

Smart City to nie tylko koncepcja czy marzenie o przyszłości. Ciągły rozwój technologii sprawia, że wiele innowacyjnych pomysłów znajduje praktyczne zastosowanie i szybko zyskuje coraz większą popularność. Inteligentne miasta koncentrują się na proekologicznych rozwiązaniach związanych między innymi z cyfryzacją urzędów, rozwojem e-usług oraz integracją systemów transportowych.

W celu zdefiniowania i ujednolicenia wskaźników służących do oceny poszczególnych miast pod względem ich zintegrowanego podejścia do zrównoważonego rozwoju, wprowadzono międzynarodową normę ISO 37120 „Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia.” Pierwszym miastem w Polsce i jednocześnie w Europie Wschodniej, które uzyskało certyfikat ISO 37120 jest Gdynia. Tytułem Smart City” może obecnie pochwalić się jeszcze kilka polskich miast, takich jak Gdańsk, Kielce, Lublin i Warszawa.

Rozwiązania „Smart City”

Władze wielu światowych miast wykorzystują technologie bezprzewodowe do łączenia i zwiększenia wydajności infrastruktury. Poprawia to wygodę i jakość życia zarówno mieszkańców miast, jak i osób podróżujących. Wdrażane zmiany niosą za sobą szereg różnorodnych korzyści, np. optymalizację zużycia energii, zmniejszenie natężenia ruchu, poprawę jakości powietrza. Rozwiązania wspierające rozwój inteligentnych miast mogą być wprowadzane w wielu obszarach, takich jak:

Ze względu na stały rozwój aglomeracji, coraz większą uwagę przywiązuje się do działań na rzecz minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. Firma DYSTEN od lat wspiera ideę „Smart City”. Oferowane technologie pozytywnie wpływają na rozwój wydajnego i bezpiecznego transportu. Wdrażane rozwiązania są przyjazne dla środowiska naturalnego i zgodne z założeniami zintegrowanego rozwoju. DYSTEN łączy rozmaite cechy urządzeń w nowych rozwiązaniach, tworząc nową wartość użytkową.