Blog

GłównaBiznesTABLICE PRZYSTANKOWE DLA WĘZŁA PRZESIADKOWEGO PODJUCHY

TABLICE PRZYSTANKOWE DLA WĘZŁA PRZESIADKOWEGO PODJUCHY

Dysten dostarczy tablice przystankowe dynamicznej informacji pasażerskiej dla węzła przesiadkowego, powstającego przy stacji kolejowej Podjuchy. Głównym celem budowy obiektu jest poprawa komunikacji pomiędzy poszczególnymi środkami transportu. Z budowanego parkingu oraz pętli autobusowej mieszkańcy będą mogli się przesiąść do kolei miejskiej.

Sekcja komentarzy jest niedostępna.