ISO 9001 – najbliżej klienta i jego potrzeb

Produkujemy najwyższej klasy urządzenia w sposób powtarzalny. Aby było to możliwe, używamy również zaawansowanych metod zarządzania jakością – na poziomie kontroli jakościsterowania jakościązapewnienia jakości oraz zarządzania przez jakość.

 

Jakość się opłaca

Zgodnie z zasadą Waltera Shewharta: wyższa jakość zapewnia niższe koszty, co szczególnie ważne w postępowaniach przetargowych.

Norma PN-EN ISO 9001, której używamy na co dzień, stawia kropkę na końcu naszego motto: Jesteśmy bardzo silnie nastawieni na zrozumienie i spełnienie wymagań klientów.

Dbamy o ciągłą poprawę jakości w oparciu o regularne, obiektywne pomiary i obejmujemy całość procesów w firmie cyklem Deminga (Plan – Do – Check – Act czyli Zaplanuj – Wykonaj – Sprawdź – Popraw).

Co PN-EN ISO 9001:2009 oznacza w firmie Dysten?

 • nadzór nad dokumentacją i zapisami,
 • zaangażowanie kierownictwa w budowę i utrzymanie systemu zarządzania jakością,
 • usystematyzowanie zarządzania zasobami,
 • określenie procesów realizacji wyrobów,
 • systematyczny pomiar: urządzeń, procesów, zadowolenia klienta.

Osiem zasad jakości w przedsiębiorstwie DYSTEN:

Kierujemy się w pracy wieloma zasadami, wśród których kluczowe są:

 • zorientowanie na klienta (rozumiemy, że nasza pozycja rynkowa zależy od naszych klientów),
 • przywództwo kierownictwa (kierownictwo wypracowuje kierunki rozwoju),
 • zaangażowanie ludzi (to najwartościowsze, co mamy),
 • praca w oparciu o procesy (jakość poszczególnych procesów pozwala firmie zachować efektywność),
 • systemowość w zarządzaniu (właściwa jakość wynika z rozumienia i sterowania wszystkimi oddziałującymi na siebie procesami),
 • nieustające doskonalenie,
 • rzeczowe, analityczne podejście do każdej decyzji (podejmowanie decyzji wyłącznie po analizie dostępnych informacji),
 • wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami (tworzenie wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami materiałów i usług stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej jakości).

 

DYSTEN otrzymał certyfikat TÜV Nord w zakresie:

 • projektowanie, produkcja oraz serwis instalacji systemów audiowizualnych,
 • telebimy,
 • wyświetlacze LED-SDIP,
 • tablice wyników,
 • nagłośnienie,
 • systemy pomiaru czasu.

 

Proponujemy rozwiązania przyszłościowe i otwarte na rozwój.