Blog

GłównaBiznesCentrum Przesiadkowe Zabrze
Centrum Przesiadkowe Zabrze tablice SDIP Metropolia GZM

Centrum Przesiadkowe Zabrze

Centrum Przesiadkowe Zabrze SDIP Metropolii GZM tablice informacji pasażerskiej Zabrze Dysten

Centrum Przesiadkowe Zabrze otrzyma SDIP firmy DYSTEN.

W Zabrzu powstają dwa punkty przesiadkowe w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wsparcie mobilności miejskiej miasta Zabrze poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Jeden obiekt budowany jest w centrum miasta przy ul. Goethego, a drugi w dzielnicy Rokitnica. Firma DYSTEN w obu lokalizacjach dostarczy tablice systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Wyświetlacze zostaną zintegrowane z Systemem Informacji Pasażerskiej II, działającym na terenie całej Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.

Zobacz System Informacji Pasażerskiej dostarczony dla Metropolii GZM, obejmujący swoim zasięgiem również Zabrze.