Blog

GłównaBez kategoriiZrównoważona Mobilność Miejska jednym z priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Zrównoważona Mobilność Miejska jednym z priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Już wkrótce zostanie uruchomiony program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Dofinansowanie będzie skierowane do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części województwa mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy i 9 sąsiednich powiatów).

Jednym z priorytetów programu jest Zrównoważona Mobilność Miejska. Dysten wpiera zrównoważony transport kompleksowymi rozwiązaniami, wpływającymi na zwiększenie efektywności i komfortu podróżowania.

Jak wspomagamy miasta, aglomeracje i gminy w budowaniu zrównoważonej

Zobacz krótkie video z naszych realizacji i zainspiruj się. Stwórz inteligentne, ekologiczne miasto przyszłości.

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii

 • Ułatwienie planowania podróży – dzięki portalowi pasażera i aplikacji mobilnej, z uwzględnieniem opóźnień i utrudnień w ruchu
 • Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – dostarczanie informacji o dostępności pojazdów i tras dla osób niepełnosprawnych
 • Wzrost komfortu podróży dla pasażerów – szybkie i łatwe uzyskanie dostępnej na bieżąco informacji dotyczącej rozkładów jazdy, tras przejazdu oraz ewentualnych opóźnień

Znaki zmiennej treści (VMS) i elektroniczne tablice parkingowe

 • Poprawa przepływu ruchu – sprawne przekazywanie informacji dotyczących korków, utrudnień i objazdów
 • Oszczędność czasu i pieniędzy – unikanie zatorów drogowych, skracanie czasu podróży
 • Redukcja emisji spalin i hałasu – zmniejszenie liczby samochodów poszukujących wolnego miejsca parkingowego

Wyświetlacze Informacji Pasażerskiej LED RGB dla Centrum Przesiadkowego w Pszczynie

 • Wsparcie dla rozwoju inteligentnych miast – zwiększenie efektywności i jakości usług publicznych
 • Oszczędność czasu – pasażerowie mogą korzystać z systemu, aby szybko i łatwo znaleźć najlepsze połączenie i uniknąć oczekiwania na przystankach
 • Poprawa komfortu podróży dla pasażerów – szybki dostęp do informacji dotyczącej rozkładów jazdy i rzeczywistego czasu odjazdu środków komunikacji

Wsparliśmy miedzy innymi takie miasta jak Gdańsk, Zielona Góra, Warszawa, Toruń, Nysa, Jędrzejów, Pszczyna oraz 56 miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Portfolio z tych i innych realizacji znajduje się na naszych stronach internetowych https://smartcitydisplays.com/pl/case-study/ oraz https://railway-displays.com/pl/case-study/

Zapraszamy do zapoznania się z dotychczas wdrożonymi rozwiązaniami oraz do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat współpracy.

Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Po akceptacji programu przez Komisję Europejską, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało dokument opisujący szczegółowe plany dotyczące realizacji działań w ramach projektu. Stanowi to ważny etap w kierunku uruchomienia pierwszych konkursów o uzyskanie dofinansowania.

Szczegółowy Opis Priorytetów (SzoP) rozwija i uszczegóławia zapisy programu Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027. W dokumencie dookreślono zakres wsparcia programu, wskazano dziedziny i typy inwestycji, które mogą być dofinansowane, oraz wskazano, kto może ubiegać się o wsparcie. W Szczegółowym Opisie Priorytetów zawarto również informacje na temat poziomu dofinansowania, warunków uzyskania wsparcia i realizacji dofinansowanych projektów oraz instytucjach organizujących poszczególne nabory.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 otrzymał całkowity budżet w wysokości 12 miliardów złotych (2,65 miliarda euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [EFRR]). Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, poprawę klimatu w obszarach miejskich, rozwój infrastruktury transportowej makroregionu oraz ochronę przyrody, w tym zachowanie bioróżnorodności i rozwój turystyki w zgodzie z naturą.

Zrównoważona Mobilność Miejska krokiem w kierunku gospodarki zeroemisyjnej

Jednym z priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 jest Zrównoważona Mobilność Miejska. Szczegółowym celem zadania jest „wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej”. Zakres inwestycji obejmuje tabor i infrastrukturę czystego transportu miejskiego. Wsparte zostaną projekty z obszaru ekologicznych, zintegrowanych systemów mobilności miejskiej, które mają wpływ na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i hałasu oraz zwiększenie efektywności przemieszczania się w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, w tym:

 • zakup bezemisyjnego taboru transportu miejskiego,
 • budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury na potrzeby transportu miejskiego i komplementarnych form mobilności,
 • digitalizacja systemu mobilności.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przyznawania dofinansowań można zapoznać się na stronie internetowej serwisu programu Polska Wschodnia.

Zrównoważona mobilność miejska to kluczowy element rozwoju miast, który pozwala na poprawę jakości życia mieszkańców oraz ochronę środowiska. Jednym z jej najważniejszych aspektów jest rozwój transportu publicznego, zwiększenie jego dostępności, niezawodności i efektywności, w celu zachęcenia do rezygnacji z własnych środków transportu. Zrównoważona mobilność miejska oznacza łączenie, wzajemne dopełnianie i usprawnianie różnych form przemieszczania się – pieszej, rowerowej, komunikacją miejską oraz koleją podmiejską i dalekobieżną. Nowoczesny transport miejski odgrywa kluczową rolę w tej koncepcji. Jego rozwój musi uwzględniać nie tylko wygodę i bezpieczeństwo pasażerów, ale także wyzwania klimatyczne i środowiskowe. Dlatego ważne jest, aby był to transport przyjazny dla środowiska i wszystkich użytkowników.

Zrównoważona Mobilność Miejska to również inwestycje w infrastrukturę usprawniającą podróżowanie różnymi środkami transportu. Jednym z takich rozwiązań są centra przesiadkowe, które pozwalają na płynne przesiadanie się z jednego środka transportu na drugi, zwiększając efektywność podróżowania.

Centra przesiadkowe zwykle znajdują się w strategicznych punktach miasta, co ułatwia pasażerom dotarcie do jego różnych części. Ważnym elementem infrastruktury są systemy dynamicznej informacji pasażerskiej, które pozwalają na śledzenie połączeń transportu publicznego oraz informowanie o ewentualnych opóźnieniach lub zmianach tras. Systemy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) to zatem kolejna ważna inwestycja w zrównoważoną mobilność miejską. Umożliwiają lepsze planowanie podróży oraz ułatwiają decyzję o wyborze najlepszego środka transportu.

Warto zauważyć, że Zrównoważona Mobilność Miejska to nie tylko inwestycje w infrastrukturę, ale również kompleksowe podejście do planowania transportu. Dlatego ważne jest, aby miasta koordynowały swoje działania z różnymi podmiotami, takimi jak operatorzy transportu publicznego, władze lokalne i przedsiębiorstwa, w celu stworzenia harmonijnego systemu transportu, który będzie odpowiadał potrzebom mieszkańców.

Zachęcamy do współpracy i włączenia się w działania na rzecz Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i udzielimy szczegółowych informacji.