Bez kategorii

GłównaBez kategorii

Firma DYSTEN dla zadania inwestycyjnego "Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do osiedla JAR Toruń" dostarczy wyświetlacze do systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Na 21 lokalizacjach zostaną zamontowane nowe elektroniczne tablice LED produkcji DYSTEN informujące pasażerów o rzeczywistym czasie odjazdu tramwaju z przystanku. Nowa linia tramwajowa

Już wkrótce zostanie uruchomiony program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Dofinansowanie będzie skierowane do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części województwa mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy i 9 sąsiednich powiatów). Jednym z priorytetów programu jest Zrównoważona Mobilność Miejska. Dysten wpiera zrównoważony transport

Europejski Tydzień Mobilności (#EUROPEANMOBILITYWEEK) to sztandarowa kampania Komisji Europejskiej podnosząca świadomość na temat zrównoważonej mobilności miejskiej. Odbywające się co roku wydarzenie promuje zmianę zachowań na rzecz aktywnej mobilności, transportu publicznego i innych czystych, inteligentnych rozwiązań transportowych.  https://www.youtube.com/watch?v=9jVp33pFDCA Promocja zrównoważonego transportu Na platformie Europejskiego Tygodnia Mobilności miasta mogą zarejestrować wszystkie działania,