Blog

GłównaBiznesDynamiczna informacja pasażerska w zintegrowanym centrum przesiadkowym
Dysten platform LED passenger information displays in Pszczyna transport hub

Dynamiczna informacja pasażerska w zintegrowanym centrum przesiadkowym

Zintegrowane centrum przesiadkowe

Nie zakup nowoczesnego taboru, ani stworzenie nowych linii komunikacyjnych jest najszybciej rozwijającym się trendem w komunikacji publicznej. Samorządy coraz częściej dążą do integracji przystanków różnych środków transportu w funkcjonalne węzły przesiadkowe.

Zintegrowane centrum przesiadkowe jest to zespół przystanków różnych linii i rodzajów transportu (pociągów, autobusów, trolejbusów, tramwajów, metra), między którymi odległość nie przekracza 200 m, a czas dojścia wynosi nie więcej niż 3 minuty. To pozwala na szybką, swobodną zmianę jednej trasy na drugą, często bez konieczności opuszczania obiektu lub płacenia dodatkowej opłaty.

Zintegrowane centrum przesiadkowe ponadto jest wyposażone w:

  • Parkingi samochodowe, parkingi Kiss&Ride, Park and ride, rowerowe czy postoje taxi
  • kompleksową informację pasażerską zarówno wizualną jaki i głosową
  • Infrastrukturę i urządzenia ułatwiające korzystanie z usług centrum przesiadkowego osobom z niepełnosprawnością
  • Kasy biletowe
  • Poczekalnie, toalety
  • Powierzchnie gastronomiczne i handlowe

Dlaczego zintegrowane centrum przesiadkowe?

Kierowcy samochodów każdego roku tracą masę czasu, pieniędzy i zdrowia na przymusowym postoju w korku. Wówczas samochody palą dwa razy więcej paliwa, przemieniając je w chmurę szkodliwego smogu, unoszącego się tuż nad ziemią. By zapobiec wysokiej emisji szkodliwych substancji przez pojazdy drogowe, rząd naciska na stworzenie warunków dla transportu proekologicznego. Nie chodzi tu tylko o rozwój infrastruktury do tankowania biopaliw czy ładowania pojazdów elektrycznych, czy wymiany floty zbiorowego transportu na niskoemisyjny, ale także o zwiększenie skłonności obywateli do korzystania z komunikacji zbiorowej. By mieszkańcy zrezygnowali z podróżowania samochodem i przemieszczali się transportem publicznym, musi stać się on wygodny, komfortowy, szybki i tani.

Z punktu widzenia pasażera najważniejsze kryteria zwiększające skłonność do korzystania z transportu publicznego to zmniejszenie strat czasu związanych z oczekiwaniem na przyjazd kolejnego środka lokomocji, oraz wysiłku wkładanego w przejście pomiędzy przystankami.

Takie wygodne przesiadki zapewnia zintegrowany węzeł przesiadkowy – integruje w jednym miejscu trasy przejazdów wielu przewoźników realizujących swoje usługi na obszarze gminy, aglomeracji a nawet województwa. Fundusze Uni Europejskiej koncentrujące się na niskoemisyjnym transporcie wspomagają projekty modernizacji transportu publicznego.

Informacje w czasie rzeczywistym w centrach przesiadkowych

Informowanie podróżnych o rzeczywistym czasie przyjazdu pojazdów w znaczący sposób wpływa na jakość obsługi pasażerów. Centrum przesiadkowe jest dużym obiektem, informacja pasażerska powinna być dostępna w każdym miejscu zagęszczenia podróżnych. Dlatego tak ważne jest by na etapie projektu budowy centrum przesiadkowego prześledzić drogę pasażera. Electronic information units powinny zostać zainstalowane przy wejściach do centrum przesiadkowego, w jego sercu, w okolicach parkingów oraz na stanowiskach postojowych/ peronach danego środka komunikacji. Firma Dysten w ostatnim czasie zrealizowała wiele projektów zintegrowanych centrów przesiadkowych, dzięki czemu wyłoniliśmy top zestaw montowanych rozwiązań.

Najlepszy zestaw informacji pasażerskiej dla centrów przesiadkowych

  1. Wyświetlacze zbiorcze

Duże elektroniczne tablice montowane w strategicznych miejscach, o wysokim zagęszczeniu podróżnych – wejście do obiektu, hol budynku, kasy biletowe. Wyświetlają najbliższe odjazdy 10-20 różnych środków transportu obsługiwanych przez centrum przesiadkowe z wskazaniem nr stanowiska z którego odjeżdża pojazd.

  1. Wyświetlacze stanowiskowe / peronowe

4-6 wierszowe tablice montowane na danym stanowisku postojowym, wyświetlają rzeczywisty czas przejazdu pojazdu, kierunek jazdy oraz numer linii.

  1. Tablice informacyjne / infokioski

Rozkład jazdy w czasie rzeczywistym wyświetlany na małej tablicy informacyjnej zbiorczej LCD. Tablice montowane w miejscach zwiększonego ruchu jak tunele czy poczekalnie.

Wykonane w technologii LCD infokioski wyświetlają informacje takie jak rozkłady jazdy, wskazówki podróży, mapy połączeń, ceny biletów, warunki pogodowe oraz reklamy. Zmiana treści następuje za pomocą zamontowanych przycisków – góra / dół, następna / poprzednia strona lub za pomocą dotykowego ekranu.

Wybór technologii zależy od preferencji i możliwości zamawiającego. Najczęściej instalowane, są wyświetlacze w technologii LED, są energooszczędne, diody mocno święcą w pełnym nasłonecznieniu (4000 nits) i żyją min. 100 000 godzin. Wyświetlacze LCD TFT, żyją o połowę krócej (50 000 h) i słabiej świecą (400-3000 nits), przez co częściej są montowane wewnątrz pomieszczeń zarówno w formie tablicy zbiorczej jak i tablicy informacyjnej czy infokioska.

Budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych, tworzenie przemyślanych połączeń, instalacja systemu dynamicznej informacji pasażerskiej to wszystko sprawi, że transport publiczny stanie się atrakcyjniejszy. Zyska na tym nie tylko pasażer, ale i środowisko.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie dynamicznej informacji pasażerskiej? Chętnie wesprzemy twój projekt. Skontaktuj się z nami.

Autor: Ania Przybycień, marketing director

Sekcja komentarzy jest niedostępna.