CENTRA PRZESIADKOWE W ZABRZU Z URZĄDZENIAMI SDIP OD DYSTEN

Urządzenia SDIP - centra przesiadkowe w Zabrzu

Zabrze zyskało dwa nowe centra przesiadkowe w lokalizacjach Zabrze Goethego i Rokitnica Pętla. Mają za zadanie usprawnić komunikację miejską oraz ułatwić podróżowanie. DYSTEN wyposażył obiekty w urządzenia systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.

Zabrze Goethego – centrum przesiadkowe w sercu miasta

Centrum Przesiadkowe Zabrze Goethego to czterokondygnacyjny budynek o powierzchni około 10,4 tysiąca metrów kwadratowych. Na parterze znajdują się perony komunikacji publicznej oraz poczekalnia z toaletami, zapewniające podróżnym wygodę i komfort oczekiwania na transport. Infrastruktura dla korzystających z komunikacji miejskiej, taka jak totemy informacyjne oraz tablice dynamicznej informacji pasażerskiej, ułatwiają orientację i planowanie podróży.

CENTRA PRZESIADKOWE W ZABRZU

Na kolejnych poziomach budynku znajdują się miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, które zapewniają wygodę podróżującym własnym pojazdem. Ogród na dachu to dodatkowy atut – w oczekiwaniu na autobus można się zrelaksować i podziwiać panoramę miasta.

CENTRA PRZESIADKOWE W ZABRZU

Zakres prac firmy DYSTEN:

 • Dostawa i montaż urządzeń systemu dynamicznej informacji pasażerskiej:
  • 8 tablic peronowych SDIP (6-wierszowe, dwustronne)
  • 2 wewnętrznych ekranów LED
  • 1 zewnętrznego ekranu LED
  • 2 tablic zbiorczych SDIP
  • 2 kiosków informacyjnych
 • Podłączenie i uruchomienie urządzeń wraz z przeszkoleniem pracowników obsługi
 • Integracja z systemem dynamicznej informacji pasażerskiej działającym na terenie GZM
ZABRZE GOETHEGO
CENTRA PRZESIADKOWE W ZABRZU

Tablice zainstalowane przy stanowiskach autobusowych zapewniają podróżnym aktualne informacje o odjazdach i ewentualne opóźnienia, prezentując numer linii, kierunek i czas odjazdu.

Dwie elektroniczne tablice SDIP, zlokalizowane w poczekalni na parterze budynku, wyświetlają zbiorcze informacje i komunikaty dla pasażerów. W pomieszczeniu zainstalowano również dwa ekrany LED gotowe na wyświetlanie dowolnych treści.

CENTRA PRZESIADKOWE W ZABRZU

Zewnętrzny ekran LED umieszczono przed wejściem do budynku. Może zapewnić czytelne informacje już na etapie zbliżania się do centrum przesiadkowego.

Kioski informacyjne mogą być wykorzystywane do przekazywania różnorodnych treści, takich jak np. informacje miejskie, co stanowi dodatkową wartość dla podróżujących.

INFORMACJA PASAŻERSKA - CP ZABRZE

Centrum przesiadkowe Zabrze Goethego obsługuje aż 33 linie autobusowe, co sprawia, że staje się kluczowym punktem w sieci komunikacyjnej miasta.

Centrum Przesiadkowe Zabrze Rokitnica

Obiekt przy ul. Krakowskiej w dzielnicy Rokitnica jest drugim z nowych centrów przesiadkowych w Zabrzu. Zadaszony budynek z poczekalnią oraz lokalami usługowymi, ma za zadanie zapewnić podróżnym wygodne warunki podczas przesiadek między autobusami.

CP ROKITNICA
CENTRA PRZESIADKOWE W ZABRZU

Po obu stronach budynku znajdują się zadaszone stanowiska autobusowe. Istnieje możliwość skorzystania z małego parkingu oraz stojaków rowerowych, co sprawia, że centrum przesiadkowe jest przyjazne dla różnych grup podróżujących.

CENTRA PRZESIADKOWE W ZABRZU

Dla centrum przesiadkowego Zabrze Rokitnica DYSTEN dostarczył, zainstalował i uruchomił następujące urządzenia:

 • Zewnętrze tablice systemu dynamicznej informacji pasażerskiej
 • Tablicę zbiorczą systemu dynamicznej informacji pasażerskiej
 • Kiosk informacyjny
 • Biletomat

Urządzenia zintegrowano z systemem dynamicznej informacji pasażerskiej działającym  na terenie GZM.

TRANSPORT HUBS IN ZABRZE

Na stanowiskach autobusowych zainstalowano dwustronne tablice systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Dzięki nim podróżni mogą szybko sprawdzić, kiedy przybędzie ich autobus i na którym przystanku się zatrzyma.

CP ZABRZE ROKITNICA

Wewnątrz budynku centrum przesiadkowego zainstalowano ekran LED. Informuje o aktualnych odjazdach oraz ewentualnych opóźnieniach, umożliwiając podróżnym śledzenie stanu komunikacji bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.

Kiosk informacyjny stanowi źródło dodatkowych informacji dla podróżnych, a zakup biletów możliwy jest bez stania w kolejkach – za pośrednictwem biletomatu.

CP ZABRZE ROKITNICA
CP ZABRZE ROKITNICA

Centrum Przesiadkowe Zabrze Rokitnica obsługuje 11 linii autobusowych.

Dzięki dostarczonym przez firmę DYSTEN urządzeniom systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, nowe centra przesiadkowe w Zabrzu stają się wyjątkowo funkcjonalne i przyjazne dla podróżujących. Poprawiają dostępność transportu publicznego oraz ułatwiają przesiadki, co przyczynia się do zwiększenia mobilności mieszkańców oraz osób odwiedzających miasto.

CENTRA PRZESIADKOWE W ZABRZU

Inwestycja Współfinansowana przez UE

Realizacja projektu „Centrum Przesiadkowe w Zabrzu” została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, działanie 4.5 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie”, poddziałanie 4.5.1 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT”.

Obejmuje to działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej, rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz budowę infrastruktury sprzyjającej zrównoważonemu rozwojowi.

CENTRA PRZESIADKOWE W ZABRZU

Rozwój infrastruktury transportowej

Centra przesiadkowe w Zabrzu to nowe możliwości podróżowania oraz wygoda. Przyczynia się to do poprawy jakości komunikacji miejskiej oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza.

Wraz z oddaniem do użytku centrów przesiadkowych, miasto Zabrze kładzie silny nacisk na rozwój transportu publicznego i stawia sobie za cel stworzenie nowoczesnej, zrównoważonej i efektywnej sieci komunikacyjnej.

Centrum Przesiadkowe Zabrze Goethego

Centrum Przesiadkowe Zabrze Rokitnica