TRASA N-S RUDA ŚLĄSKA – ELEMENTY ZARZĄDZANIA RUCHEM

Traffic management elements

DYSTEN dostarczył elementy zarządzania ruchem w ramach budowy odcinka trasy N-S w Rudzie Śląskiej. Dwie tablice zmiennej treści wraz ze stacjami pomiaru ruchu oraz kamerami zainstalowano na odcinku od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej. Trzeci znak zmiennej treści umiejscowiono w pobliżu ronda na skrzyżowaniu ulic Bielszowickiej i 1-go Maja.

Nowy fragment trasy N-S wzmocnił infrastrukturę drogową regionu. Inwestycja mocno poprawi komunikację pomiędzy dzielnicami Rudy Śląskiej oraz usprawni połączenie z autostradą A4. Dzięki dostarczonym przez DYSTEN elementom zarządzania ruchem, kierowcy zyskują większy komfort i bezpieczeństwo jazdy.

Zakres realizacji

 • Znaki zmiennej treści (8,8x2x2m)
 • Znak zmiennej treści (3,9×1,3m)
 • Kamery z detekcją
 • Stacje pomiaru ruchu
 • Bramownica, fundament wraz z montażem oraz transportem
 • Położenie pętli indukcyjnych wraz z podłączeniem do stacji pomiaru ruchu
 • Integracja urządzeń z istniejącym oprogramowaniem

Elementy zarządzania ruchem w ramach stałej organizacji ruchu

Znaki zmiennej treści (VMS) prezentują dynamiczne informacje o warunkach na drodze, umożliwiając płynne i bezpieczne podróże. Kamery z detekcją, rozmieszczone nad znakami (na odcinku od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej), monitorują ruch drogowy oraz wspomagają zarządzanie.

Znak zmiennej treści trasa N-S Ruda Śląska

Stacje pomiaru ruchu oraz pętle indukcyjne są ważnymi elementami systemu, umożliwiającymi zbieranie precyzyjnych danych na temat natężenia ruchu, jego dynamiki oraz innych parametrów istotnych dla analizy przepustowości dróg.

Integracja wszystkich dostarczonych urządzeń z istniejącym oprogramowaniem zapewnia spójne i skuteczne funkcjonowanie systemu, umożliwiając szybką reakcję na zmieniające się warunki drogowe oraz optymalizację organizacji ruchu.

Elementy zarządzania ruchem trasa N-S Ruda Śląska
Elementy zarządzania ruchem trasa N-S DYSTEN
Traffic management elements DYSTEN

Modernizacja infrastruktury drogowej w Rudzie Śląskiej

Inwestycja

„Budowa odcinka trasy N-S  od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej.”

ETAP I

Odcinek od ul. E. Kokota do ulicy Bielszowickiej wraz z węzłem oraz przebudową ulicy Bielszowickiej od węzła z trasą N-S do ul. 1-go Maja, rondo na skrzyżowaniu ulic Bielszowickiej i 1-go Maja oraz odcinek ul. 1-go Maja od skrzyżowania z ul. Bielszowicką do ulicy Gabora.

Odcinek trasy N-S od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej ma długość niespełna 1 kilometra. Inwestycję w dużej mierze sfinansowano z Programu Regionalnego Funduszy Europejskich (RPO WSL 2014-2020).

W ramach prac powstała również nowa kanalizacja deszczowa, przebudowano istniejące sieci, zainstalowano energooszczędne oświetlenie uliczne oraz wybudowano nowe obiekty inżynieryjne, takie jak most, przejście podziemne czy kładkę technologiczną, przepusty, mury oporowe oraz ekrany.

Główne korzyści inwestycji

 • Skrócenie czasu podróży między obszarami północnymi i południowymi miasta.
 • Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej okolicznych terenów
 • Poprawa dostępności głównych arterii komunikacyjnych
 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Ułatwienia dla mieszkańców i kierowców

Inwestycja ma na celu poprawę komunikacji pomiędzy dzielnicami oraz usprawnienie połączenia z autostradą A4. Realizacja projektu to również wzrost bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego poprzez m.in.: nowe chodniki, ścieżki rowerowe, wysepki, przejścia dla pieszych, oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy zarządzania ruchem.

W następnym etapie planowana jest budowa kolejnego fragmentu trasy od ul. Bielszowickiej do autostrady A4.

Znaki zmiennej treści trasa N-S Ruda Śląska

Planujesz inwestycje drogowe? Skontaktuj się z nami, a przygotujemy dla Ciebie zestawienie rozwiązań, które pozwolą kierowcom:

 • uniknąć utknięcia w korkach,
 • poruszać się po drogach komfortowo i bezpiecznie,
 • być na bieżąco z aktualnymi informacjami o warunkach na drodze.