ROZSZERZENIE ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU DYNAMICZNEJ INFORMACJI PASAŻERSKIEJ W METROPOLII GÓRNOŚLĄSKO – ZAGŁĘBIOWSKIEJ

GłównaDystenROZSZERZENIE ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU DYNAMICZNEJ INFORMACJI PASAŻERSKIEJ W METROPOLII GÓRNOŚLĄSKO – ZAGŁĘBIOWSKIEJ
ROZSZERZENIE ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU DYNAMICZNEJ INFORMACJI PASAŻERSKIEJ W METROPOLII GÓRNOŚLĄSKO - ZAGŁĘBIOWSKIEJdysten
LED-AMBER-informacja-pasazerska-7
Chorzów Batory osiedle - tablica informacyjna
KZKGOP-IMG_20190912_094913655
KZKGOP-IMG_20190910_143748144_HDR
Gołonóg dworzec PKP
KZKGOP-IMG_20190912_084712099_HDR

Rozszerzenie istniejącego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w Metropolii Górnośląsko – Zagłębiowskiej

Dysten wykonuje dostawy w ramach jednego z największych przetargów na dynamiczną informację pasażerską w Europie. Firma wykonuje 460 wyświetlaczy informacji pasażerskiej dla KZKGOP (obecnie Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej). Kontrakt ten jest obecnie jednym z największych w Europie: 29 miast, urządzenia na przystankach autobusowych i tramwajowych, urządzenia wewnątrz pojazdów, system dla 4 mln mieszkańców, który jest rozszerzeniem powstałego wiele lat wcześniej systemu informacji pasażerskiej, na które wyświetlacze informacji pasażerskiej również dostarczała firma Dysten.

Realizacja systemu obejmuje zaprojektowanie, dostawę, montaż, integrację, oddanie do eksploatacji oraz konserwację systemu i urządzeń. Części składowe systemu:

  • 400 elektronicznych, 6-cio liniowych, dwustronnych tablic z kamerami monitorującymi,
  • 6 elektronicznych 12-wierszowych jednostronnych tablic z nadzorem (w Tychach),
  • 50 elektronicznych 6-cio liniowych dwustronnych płytek z kamerami monitorującymi (w Tychach),
  • 6 elektronicznych 6-cio liniowych dwustronnych tablic z nadzorem (w Bieruniu),
  • 170 urządzeń przenośnych w pojazdach obsługiwanych przez MZK Tychy.

 

Specjalne komunikaty i udogodnienia dla osób niewidomych i słabowidzących

Oprócz informacji o kolejnych przylotach i odlotach, system umożliwi wyświetlanie specjalnych informacji: ostrzeżeń pogodowych oraz komunikatów o usługach opóźnionych lub odwołanych. Po naciśnięciu przycisku TTS wbudowanego w słupek, każde urządzenie odczyta głośno wszystkie informacje prezentowane na ekranie, co ma szczególne znaczenie dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

30 milionów pasażerów

Obecnie KZKGOP (dziś zmieniona nazwa – Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska) skupia 29 gmin i jest jednym z kluczowych organizatorów transportu publicznego w Europie. Każdego miesiąca z sieci, w tym z usług autobusowych i tramwajowych, korzysta prawie 30 milionów pasażerów. Przetarg wymagał długotrwałych przygotowań i analiz.
System informacji pasażerskiej podobny do tego, który powstaje obecnie na południu Polski, jest powszechnie stosowany na całym świecie w takich metropoliach jak Paryż, Londyn czy Berlin. Tendencja ta pogłębia się – dynamiczna informacja pasażerska dociera zarówno do stacji kolejowych, autobusowych i tramwajowych, jak i do pojedynczych przystanków. W Polsce dynamiczna informacja pasażerska jest coraz częściej włączana do stacji węzłowych, ale także do przebudowywanych lub modernizowanych linii kolejowych.