KOMPLEKSOWA INFORMACJA PASAŻERSKA W CENTRUM PRZESIADKOWYM W PILE

KOMPLEKSOWA INFORMACJA PASAŻERSKA W CENTRUM PRZESIADKOWYM W PILE

DYSTEN zrealizował kompletny system informacji pasażerskiej dla Centrum Przesiadkowego w Pile. Projekt obejmował produkcję, dostawę, montaż i uruchomienie tablic dostosowanych do wiat przystankowych oraz kiosku informacyjnego. Ponadto, spółka dostarczyła System Informacji Lokalnej – oprogramowanie do zarządzania oraz kontroli danych prezentowanych na tablicach informacji pasażerskiej.

Zakres prac

Obiekt wyposażono w następujące urządzenia:

  • 9 jednostronnych tablic LED zamontowanych w wiatach przystankowych,
  • 2 jednostronne tablice LCD z funkcjami multimedialnymi zamontowane w wiatach przystankowych,
  • 1 wolnostojący kiosk informacyjny.

Urządzenia zintegrowano z dostarczonym Systemem Informacji Lokalnej (SIL) opartym na module komunikacji GSM. Oprogramowanie umożliwia automatyczne przetwarzanie i wyświetlanie informacji pasażerskiej, z opcją ręcznej korekty przez dyspozytora. Funkcjonalności systemu to między innymi zdalne tworzenie rozkładów, edycja treści oraz monitorowanie informacji widocznych na wyświetlaczach. System wyróżnia się prostym i przejrzystym interfejsem, co znacznie ułatwia obsługę programu.

CP Piła Informacja Pasażerska DYSTEN

Kompleksowa informacja pasażerska

Zastosowane rozwiązania zapewniają szeroki wachlarz prezentowanych komunikatów. Na tablicach LED wyświetlane są aktualne informacje dotyczące rozkładów jazdy, numerów linii, czasów oczekiwania na przyjazd pojazdów oraz ewentualnych zmian w trasach lub godzinach kursowania.

Tablice LCD, wkomponowane w wiaty przystankowe, mogą oferować różnorodne treści multimedialne, takie jak grafiki, zdjęcia lub filmy. Na kiosku informacyjnym wyświetlane są zbiorcze dane dla podróżujących, pochodzące z Systemu Informacji Lokalnej.

CP Piła - Kompleksowa Informacja Pasażerska DYSTEN

Funkcjonalność w każdych warunkach

Zainstalowane urządzenia posiadają funkcję automatycznej regulacji jasności. Dzięki wykorzystaniu czujnika natężenia światła, urządzenia te adaptują swoją jasność do zmieniających się warunków. W słabym oświetleniu mają zdolność do przyciemnienia, natomiast w przypadku mocnego nasłonecznienia, zwiększają intensywność świecenia. Rozwiązanie jest przyjazne dla użytkowników oraz środowiska, minimalizując zużycie energii.

Informacje prezentowane na tablicach pozostają czytelne nawet przy szerokim kącie widzenia, co sprzyja wygodzie użytkowników. Dodatkowo, szyby ochronne zostały wyposażone w powłokę antyrefleksyjną, co poprawia widoczność informacji.

Centrum Przesiadkowe Piła

Infrastruktura usprawniająca podróże

Centrum Przesiadkowe w Pile, położone przy ulicy Zygmunta Starego, jest strategicznym punktem integracji różnych form transportu – komunikacji miejskiej, podmiejskiej, krajowej, jak i międzynarodowej. Możliwość pozostawienia rowerów pod zadaszeniem oraz dogodne połączenie z dworcem PKP tworzy infrastrukturę, która umożliwia swobodne przesiadki oraz wygodny wybór środków transportu dla podróżujących.

Na terenie Centrum Przesiadkowego zlokalizowane są stanowiska postojowe dla 10 autobusów oraz 25 miejsc parkingowych, w tym dedykowane obszary dla osób z ograniczoną sprawnością. Ogrzewane wiaty dla podróżnych to kolejny element ułatwiający korzystanie z usług transportowych w różnych warunkach atmosferycznych. Zapewniają one komfortowy pobyt oczekującym na połączenia. Każda wiata przystankowa została wyposażona w tablicę informacji pasażerskiej oraz system dźwiękowy, umożliwiający odczyt rozkładu jazdy. Kompleksowa informacja pasażerska ułatwia planowanie podróży oraz usprawnia jej przebieg.

CP Piła - System Informacji Lokalnej DYSTEN

Przesiadki bez barier

Centrum Przesiadkowe w Pile zostało zbudowane bez barier architektonicznych. W pełni wyeliminowano schody, a na całym obszarze umieszczono specjalną nawigacyjną kostkę dla osób niedowidzących, co zapewnia bezpieczne poruszanie się.

Parking funkcjonujący w systemie „kiss & go”, umożliwia krótki postój i szybkie wysadzenie lub odebranie pasażerów. Taki sposób organizacji zapewni płynność ruchu oraz ciągłą rotację pojazdów.

Wsparcie mobilności miejskiej

Inwestycja nie tylko poprawia jakość transportu publicznego, ale także wpisuje się w długofalowe cele zrównoważonego rozwoju miasta. Projekt jest elementem zadania o nazwie „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”, które zostało sfinansowane przy wsparciu środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+).

Planujesz podobne projekty? Chętnie udzielimy wsparcia w zakresie wykonania, dostawy i montażu urządzeń dynamicznej informacji pasażerskiej. Zapraszamy do nawiązania kontaktu – chętnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania oraz pomożemy w doborze optymalnych rozwiązań.