DWA RAZY WIĘCEJ INFORMACJI

Toruń ma wiele oblicz. Był domem Mikołaja Kopernika, który opracował tu teorię heliocentryczną i przesunął słońce do centrum układu słonecznego. Miłośnikom słodyczy kojarzy się z pięknymi, artystycznie zdobionymi piernikami. Jednak mieszkańcy – jak w każdym mieście – w codziennym pośpiechu częściej czytają rozkłady jazdy niż dzieła astronomiczne. Dysten dostarczył do Torunia 77 wyświetlaczy dynamicznej informacji pasażerskiej, które rozszerzyły istniejący system do 144 urządzeń.

DWA RAZY WIĘCEJ INFORMACJIdysten

Różne wielkości wyświetlaczy

Tablice dynamicznej informacji pasażerskiej zostały dobrane wielkością do intensywności ruchu na przystankach. Dlatego w różnych lokalizacjach zastosowano 3 rodzaje tablic: małe 5-wierszowe, średnie 7-wierszowe i duże, które wyświetlają 12 wierszy. Wszystkie urządzenia wykonano w oparciu o matryce LED RGB, które są w stanie wyświetlać dowolne pełnokolorowe treści. Tablice DIP są dwustronne, a ich obudowy w rzucie z boku mają kształt litery V, aby podróżni mogli łatwiej odczytać informacje. Czas odjazdu jest przeliczany dynamicznie i uwzględnia opóźnienia. Z myślą o osobach niedowidzących i niewidomych zainstalowano system TTS (Text to speech), który odczytuje informacje z wyświetlacza po aktywacji klawiszem.

DWA RAZY WIĘCEJ INFORMACJIdysten

Transport publiczny w Toruniu

Zwiększenie liczby przystanków z dynamiczną informacją pasażerską do 144 lokalizacji to podwojenie poprzedniego stanu. Dobry wynik na tle kraju, biorąc pod uwagę, że Toruń ma ponad pół tysiąca przystanków. 200-tysięczne miasto systematycznie stara się poprawiać jakość transportu publicznego. Rozwija sieć tramwajową i tabor – obecnie ma ponad 150 autobusów i 60 tramwajów. Poprawia komfort podróżnych na przystankach, instalując dynamiczną informację pasażerską. Wszystkie zadania w tym zakresie realizuje Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu, m.in.  pozyskując duże dofinansowanie ze środków unijnych. Ciekawostką jest fakt, że Toruń bardzo wcześnie zbudował linie tramwajowe – już w 1890 roku uruchomił pierwsze połączenia tramwajowe, a w 1924 autobusowe, jednak te ostatnie długi czas były nierentowne. Dzisiejszą historię komunikacji publicznej budują nowe wyzwania związane z elektromobilnością, jak autobusy elektryczne i wodorowe.

Integrację systemu wyświetlaczy przeprowadza inny wykonawca.