TABLICE INFORMACJI PASAŻERSKIEJ W MIKOŁOWIE

Miasto Mikołów zbudowało obok dworca PKP Centrum Przesiadkowe. Podróżni łatwo i komfortowo mogą przesiąść się z pociągu na autobus w kierunku Gliwic, Katowic lub Tychów. Dysten wykonał, zainstalował i uruchomił w centrum przesiadkowym 6 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej, zgodnych ze standardem SDIP Metropolii GZM (Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej).

Real-time passenger information displays at interchangetablice i wyświetlacze dynamicznej informacji pasażerskiej w centrum przesiadkowym w Mikołowie

Tablice dynamicznej informacji pasażerskiej

Dwustronne wyświetlacze informacji pasażerskiej mają 6-wierszowe matryce. Korzystają z bursztynowych diod o bardzo długiej żywotności. Każda ze stron tablicy informacji pasażerskiej jest wyposażona w cyfrowy zegar. Pod aktualną godziną tablice DIP prezentują informację o numerze linii, kierunku i rzeczywistym czasie odjazdu. W razie opóźnienia autobusu jego czas odjazdu jest przeliczany na bieżąco. W najniższym wersie wyświetlane mogą być ostrzeżenia i komunikaty – na przykład o odwołaniu kursu albo załamaniu pogody.

Real-time passenger information displays at interchangetablice i wyświetlacze dynamicznej informacji pasażerskiej w centrum przesiadkowym w Mikołowie

System TTS

Na słupie urządzenia znajduje się podświetlany przycisk systemu TTS (Text-to-speech). Jego naciśnięcie powoduje odczytanie wszystkich wyświetlanych informacji – to duże ułatwienie dla osób niewidomych albo słabowidzących.

Real-time passenger information displays at interchangetablice i wyświetlacze dynamicznej informacji pasażerskiej w centrum przesiadkowym w Mikołowie

Infrastruktura towarzysząca

Obok centrum przesiadkowego powstał parking na 200 samochodów, wiata na rowery, a część potrzebnej energii dostarczają systemy fotowoltaiczne stanowiące dachy wiat przystankowych. System jest w pełni zgodny z Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej Metropolii GZM, skąd pobiera aktualne dane o odjazdach.

Real-time passenger information displays at interchangetablice i wyświetlacze dynamicznej informacji pasażerskiej w centrum przesiadkowym w Mikołowie