TABLICE INFORMACJI PASAŻERSKIEJ W CENTRUM PRZESIADKOWYM W MIKOŁOWIE

GłównaDystenWyświetlacze informacji pasażerskiej, wyświetlacze kolejoweTABLICE INFORMACJI PASAŻERSKIEJ W CENTRUM PRZESIADKOWYM W MIKOŁOWIE

Miasto Mikołów zbudowało obok dworca PKP Centrum Przesiadkowe. Podróżni łatwo i komfortowo mogą przesiąść się z pociągu na autobus w kierunku Gliwic, Katowic lub Tychów. Dysten wykonał, zainstalował i uruchomił w centrum przesiadkowym 6 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej, zgodnych ze standardem SDIP Metropolii GZM (Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej).

Tablice dynamicznej informacji pasażerskiej

Dwustronne wyświetlacze informacji pasażerskiej mają 6-wierszowe matryce. Korzystają z bursztynowych diod o bardzo długiej żywotności. Każda ze stron tablicy informacji pasażerskiej jest wyposażona w cyfrowy zegar. Pod aktualną godziną tablice DIP prezentują informację o numerze linii, kierunku i rzeczywistym czasie odjazdu. W razie opóźnienia autobusu jego czas odjazdu jest przeliczany na bieżąco. W najniższym wersie wyświetlane mogą być ostrzeżenia i komunikaty – na przykład o odwołaniu kursu albo załamaniu pogody.

System TTS

Na słupie urządzenia znajduje się podświetlany przycisk systemu TTS (Text-to-speech). Jego naciśnięcie powoduje odczytanie wszystkich wyświetlanych informacji – to duże ułatwienie dla osób niewidomych albo słabowidzących.

Infrastruktura towarzysząca

Obok centrum przesiadkowego powstał parking na 200 samochodów, wiata na rowery, a część potrzebnej energii dostarczają systemy fotowoltaiczne stanowiące dachy wiat przystankowych.