Archive

Gliwice to jedno z większych miast na Śląsku, gdzie mieszka około 200.000 mieszkańców. Duży ośrodek kultury, nauki i techniki, siedziba szkół wyższych. Miasto na którego obrzeżach działa rozwinięta duża strefa przemysłowa. To oznacza wiele osób, które zawsze się spieszą. Lawinowo rosnący ruch w centrum, korki,

Dysten wykonuje dostawy w ramach jednego z największych przetargów na dynamiczną informację pasażerską w Europie. Firma wykonuje 460 wyświetlaczy informacji pasażerskiej dla KZKGOP (obecnie Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej). Kontrakt ten jest obecnie jednym z największych w Europie: 29 miast, urządzenia na przystankach autobusowych i tramwajowych, urządzenia wewnątrz